Translations

Languages: German, English, Polish

If you wish my simultaneous interpreting in the area of health and social, please contact GDD (only in Berlin and Brandenburg)

Translated papers:

(from German into Polish)

Max Urchs, Machine, Körper, Geist. Einführung in die Kognitionswissenschaft/ O procesorach i procesach myślowych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, 360 pages.

F. Sawicki, Ideal der Persönlichkeit/Ideał osobowości (co-translation with Tomasz Kupś and Rafał Michalski) Toruń 2009, Wydawnictwo UMK.

Gunnar Hindrichs, Beantwortung der Frage: Welt ohne Tod – Hoffnung oder Schreckensvision?, „Analiza  i  Egzystencja”, 6/07, Wydawnictwo Uniwersyteu Szczecińskiego, pp. 143-189.

(co-translation) I. Kant, O odkryciu…, ed. M. Żelazny, Toruń 2009, Wydawnictwo UMK.

(co-translation) I. Kant, Krótkie przedstawienie rozważań o ogniu, [in:] M. Żelazny, red. Immanuel Kant, Dzieła zebrane, t. I., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2010, pp. 11-34.

Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung. Zwei konfliktträchtige Erkenntnisquellen/Doświadczenie siebie a opis neurobiologiczny. Dwa konfliktowe źródła poznania. Wolf Singer, [in:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. Anita Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, pp. 191-216.

Wider die wissenschaftliche Ahnungslosigkeit in der Philosophie des Geistes /Nędza zdrowego rozsądku/Max Urchs, [in:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. Anita Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, pp. 253-258.

Hinter den Spiegeln des Repräsentationalismus /Pod drugiej stronie lustra reprezentacjonizmu/Martin Kurthen (co-translation with Marcin Furman), [in:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. Anita Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, pp. 67-84.

Präsentationaler Gehalt / Treść prezentacyjna. Thomas Metzinger, [in:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. Anita Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, pp. 13-40.

Menschliche Persistenz /Stałość ludzkiego podmiotu. Michael Quante, (co-translation with Rafał Michalski and i Wojciech Włoch) [in:] Niemiecka analityczna filozofia umysłu red. Anita Pacholik-Żuromska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, pp. 217-252

Ch. Horn, Kanta nauka prawa a problem właściwej normatywności politycznej. (Ded. A. M. Kaniowski, Uniwersytet Łódzki)

G. Preyer, KOLLEKTIVE IDENTITÄT EUROPAS UND SEINE POLITISCHE INTEGRATION/Tożsamość zbiorowa Europy i jej integracja polityczna/(ed. Anna Fliegel), „Dialogi Polityczne /Political Dialogues”, (15) 2015, pp. 131-137, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DP.2015.012

(into German)

Z. Nerczuk, Die Sophisten. Der Mensch als Maß der Dinge, [in:] L. Jansen, Ch. Jedan, red. Philosophische Anthropologie der Antike. Ontos Verlag, Frankfurt 2010, pp. 69-97.